Stopaři – skauti z Prahy 8

Stopaři – skauti z Prahy 8

Společná fotografie z tábora 2009

Co nabízíme
Skauting není jen zájmový kroužek.
Skauting je něco víc: přátelství, spoustu her a zážitků, dobrodružství, výzva pro ty, kdo se nespokojí se všedním a nudným plynutím života.

Roverské letní akce

Jak se přihlásit
Přihlásit se může každé dítě od první třídy ZŠ.

Stačí kontaktovat vedoucího střediska nebo přijďte na některou z našich schůzek do klubovny.

Naše akce
Každý týden se scházíme v klubovně, hrajeme zábavné hry a učíme se praktické dovednosti.
Každý měsíc jezdíme na výpravu do přírody.
V létě táboříme na louce u říčky Trnávky.

Dobrodružné hry na táboře

Naše oddíly
Skauti – Bronco (kluci 11–15 let)
Skautky – Miriklo (holky 11–15 let)
Vlčata – Vlčí Nože (kluci 6–11 let)
Světlušky – Koťata (holky 6–11 let)

Středisko Stopaři vzniklo roku 1980 jako turistický oddíl mládeže a od té doby jím prošlo přes 500 dětí. V současné se více než 90 dětem věnuje kolem třiceti vedoucích a jejich pomocníků. Naši vedoucí jsou vysokoškoláci a středoškoláci, kteří se dětem věnují ve svém volném čase bez nároku na odměnu.

Kontakty

Naše klubovna se nachází v Bohnicích poblíž náměstí (mapa).

Vedoucí střediska
Jan Vlasatý
mail@stopari.org
603 935 533

Táborový oheň