Stopaři – skauti z Prahy 8

Co nabízíme

Skauting není jen zájmový kroužek. Skauting je něco víc: přátelství, spoustu her a zážitků, dobrodružství, výzva pro ty, kdo se nespokojí se všedním a nudným plynutím života, nýbrž chtějí vědět, že jejich cesta má nějaký smysl.

Výpravy probíhají celý rok

Co s námi zažiješ?

 • spoustu dobrodružství s partou skvělých kamarádů na které se můžeš spolehnout a kterým bude na tobě záležet
 • 90 nebo 120-minutovou porci zábavy a zdokonalování se každý týden na pravidelných schůzkách
 • sobotní i celovíkendové akce mimo Prahu v nekrásnějších koutech Česka každý měsíc
 • prázdninové táboření uprostřed lesů v tichu přírody, kde se naučíš bavit se a přizpůsobit okolí bez některých moderních zbytečností
 • setkání s dalšími českými i zahraničními skauty
 • lyžování, jízdu na řece, lezení na lanech, cyklistiku, bruslení, fotbal, střílení z luku, lasování, stavění dřevěných věží a mostů, geocaching
 • vaření na ohni, spaní v tee-pee, zacházení se sekyrou, fotografování, bivakování v lese, pomáhání potřebným
 • hraní her, zpívání, dovádění, sportování, blbnutí i relaxování

 

Připravujeme smysluplný program
pro všechny věkové skupiny

Co nabízíme rodičům?

Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost pro Vaše děti. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.

Skauting dává do života Vašich dětí řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje.

Kolik to stojí?

Roční členské příspěvky jsou 700,– Kč. Za ně dostáváte:

 • možnost scházet se pravidelně v naší klubovně a účastnit se víkendových výprav i speciálních akcí
 • úrazové pojištění na všech akcích pořádaných naší organizací
 • skautský časopis odpovídající věku dítěte až do schránky

Je také třeba počítat s výdaji za víkendové akce (zhruba 250 Kč za víkend) a letní dvou až třítýdenní tábor (2200 až 3000 Kč).