Stopaři – skauti z Prahy 8

Naše akce

Schůzky

Při schůzkách hrajeme i sportovní hry

Každý oddíl se schází jeden den v týdnu v naší klubovně v Katovické ulici. Program schůzek odpovídá našemu věku a zájmům, ale všichni hrajeme hry venku i vevnitř, debatujeme a učíme se různé praktické věci, které se nám často hodí na výpravách. Starší kluci a holky si část programu připravují sami v menších skupinkách – družinách.

Občas máme schůzku vskutku neobvyklou – třeba jdeme na celou dobu někam do přírody, navštívíme výstavu, jdeme plavat do bazénu nebo na horolezeckou stěnu.

Rozpis schůzek:
Bronco (kluci 11–15 let): pondělí od 17:30
Koťata (holky 6–10 let): úterý od 16:30
Miriklo (holky 11–15 let): středa od 17:00
Vlčí Nože (kluci 6–10 let): čtvrtek od 16:30

Na výpravě v Českém Ráji

Výpravy

Přibližně jednou za měsíc jede každý oddíl na výpravu, víkendové akce převládají nad jednodenními. Každá výprava bývá něčím zvláštní (cesta do středověku, židovská výprava apod.) nebo je zaměřena na nějakou činnost – třeba cyklistiku, horolezectví, pomoc na statku a mnoho jiných. Starší kluci jezdí každoročně na vodu poznávajíce postupně české řeky.

Při výpravách obvykle jezdíme pokaždé na jiné místo, využíváme mnoho skautských základen, chalup a dalších objektů. Zejména v létě putujeme se spaním ve stanech, lesních srubech či pod převisy (zejména starší).

Již tradičně pořádáme společné výpravy více oddílů. Je to zejména lyžování o pololetních prázdninách (starší oddíly a roveři), Svojsíkův závod v mnoha netradičních disciplínách (akce všech skautů z Prahy 8), výročí založení našeho střediska doprovázené hrou po Praze a další.

Tábor

Tábor v údolí Trnávky

Vyvrcholením celoroční činnosti je třítýdenní tábor (pro mladší čtrnáctidenní), na který již několik let jezdíme všichni společně na louku v údolí říčky Trnávky poblíž Pelhřimova. Celý tábor postavíme i zbouráme vlastníma rukama, ale i přesto je na zábavu času dost. Každý rok je zcela jiná táborová hra, ve které se stáváme rytíři, mořeplavci, domorodými kmeny nebo i mafiány. Mladší spí v podsadových stanech, starší po družinách v indiánských tee-pee. Samozřejmostí jsou i táborové ohně se zpěvem a mnoha scénkami, lanové aktivity a méně obvyklé sportovní hry.

Starší oddíly vyráží i na několikadenní puťák po bližším či vzdálenějším okolí. Obvykle putujeme pěšky, ale někdy vyrazíme i na kolech či kánoích.

Štípání dřeva je oblíbená činnost

Bronco na Ploučnici

Na táboře hlady netrpíme