Stopaři – skauti z Prahy 8

Vzniká spolek přátel Stopařů

Při naší farnosti existuje již třicet let 52. středisko Junáka Praha 8 Stopaři. Vzhledem k tomu, že velká část naší farní mládeže tímto skautským střediskem v minulosti prošla nebo je s ním stále v aktivním kontaktu, dovolujeme si vás všechny starší pozvat do nově vznikajícího Spolku přátel skautského střediska Stopaři (SPS).

Jak došlo ke vzniku SPS?

Spolu s několika bývalými vedoucími oddílů 52. střediska Junáka jsme již delší dobu přemýšleli nad tím, zda bychom nějakým způsobem mohli pomoci dětem a jejich vedoucím v jejich náročné celoroční činnosti. Proto jsme se rozhodli založit novou aktivitu dospělých v rámci našeho střediska. Jednalo by se o volné sdružení přátel střediska Stopaři, které by si dalo za cíl podle svých možností podporovat činnost našich dětských oddílů a jejich vedoucích. Ale nejen to. Zároveň bychom vytvářeli i svoji vlastní činnost – dle naší chuti, času a nápadů.

Kdo je zván do SPS?

Do SPS jsou zváni všichni rodiče, jejichž děti jsou nebo byly členy dětských či roverských oddílů střediska Stopaři (Vlčí Nože, Koťata, Bronco, Miriklo a oddíly roverů s různými názvy). Dále jsou zváni všichni další příznivci našeho skautského střediska a hlavně také bývalí členové všech oddílů, kteří v tomto roce dovrší spodní věkovou hranici 27 let. Horní věková hranice není omezena. Pokud máte chuť se zapojit a pomoci s čímkoliv (třeba i v rámci svého zaměstnání) – můžete se k nám připojit.

Mám se bát, že na činnost v SPS nemám dost času?

V žádném případě! Vzhledem k tomu, že se jedná o volné sdružení, nebudeme vyvíjet činnost zcela pravidelnou. Spíše bychom o sobě vzájemně mohli vědět. Každý též může zvážit, jak by mohl podle chuti a možností přispět „svou troškou do mlýna“. A každý z nás se může zúčastnit pouze těch akcí, které mu časově vyhovují.

Jaké akce budeme podnikat?

Možností je celá řada. Např. 1× ročně pomoc při organizaci závodu skautské dovednosti „Pražákův memoriál“, pomoc s vybudováním či bouráním tábořišť, 1× ročně zorganizovat pro děti a vedoucí celodenní výpravu – tzv. „Výprava s rodiči“ apod. Samozřejmě nápadů, jak pomoci, bude jistě celá řada a můžeme dělat i něco úplně jiného, než je výše popsáno… Zároveň každý z nás může popřemýšlet a pozvat jenom nás dospělé třeba na zajímavou kulturní akci, výlet apod. Pro zájemce můžeme vyvíjet i skautskou činnost dospělých v duchu oldskautingu.

Jak se mohu zapojit?

Stačí zaslat své kontaktní údaje (jméno, e-mail a telefonní číslo) koordinátorovi SPS a následně budete informováni o nabídkách a plánech další činnosti.

Srdečně zdraví a za přípravný tým se na spolupráci s vámi těší
Ing. Jiří Horel – koordinátor
e-mail: jhorel@upcmail.cz
mobil: 602 312 436